Uşak Üniversitesi Uşak Sağlık Yüksekokulu

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Mezunu olan öğrencilerin diplomaları hazırlanmış olup, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde mezuniyet işlemleri yapılacaktır.

 

1-) İlişik Kesme İşlemleriniz için Fakültemiz öğrenci işlerine müracaat ediniz.   

2-) İlişik kesme esnasında mutlaka öğrenci kimlik kartını veya kayıp ise gazete zayi ilanı teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin ilişiği kesilmeyecektir.   

 3-) Vekaletname yolu ile mezuniyet işlemleri yapılırken vekil mutlaka Vekaletnamenin “ASLI” ile müracaat eder. ( Fotokopi, fax, email v.b şekilde gelen vekaletname işleme alınmayacaktır.)      

4-) Onaylı ilişik kesme belgesinin 1 nüshası ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Servisine müracaat ederek diplomanızı teslim alabilirsiniz. ( Diploma tesliminde nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.)     

5-) Vekaletnamenin “ASLI”  olmadan öğrencinin vekiline diploma teslim edilmez. ( Vekil olan kişi nüfus cüzdanı ile bizzat kendisi başvuru yapacaktır.

Not: 1-) İlişik Kesme İşlemi için Öğrenci İşleri Birimine başvurmadan önce Uşak Üniversitesi Mezun Takip Sistemine kayıtlanma yapılması gerekmektedir. (https://mezun.usak.edu.tr)

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler ilişik kesme işlemi için Öğrenci İşleri Birimine ‘Türkiye Mezunları Bilgi Sistemi’ ne kayıt olarak doldurulan formun çıktısı ile gelmelidirler. (https://www.turkiyemezunlari.gov.tr)

 Öğrenci Kimlik Kartı teslim alınmadan ilişik kesilmeyecektir.(Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp ise Zayii İlanı ile beraber Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapınız.)


23 Temmuz 2019