Uşak Üniversitesi Uşak Sağlık Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Gizem CELEP
 
 

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ (Genel bilgi)

 

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 4 yıllık bir bölüm olup 2014 yılında Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluna bağlı olarak kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında 50 öğrenci normal öğretim, 50 öğrenci ikinci öğretim olmak üzere toplam 100 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İlk mezunlarını 2017-2018 eğitim öğretim yılında vermiştir. Lisans eğitiminin yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.  Bölümümüzde 4 Dr. Öğretim Üyesi bulunmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Kuruluş Yılı: 2014

 

Eğitime Başlama Yılı: 2014-2015 Güz Yarıyılı

 

Eğitim Süresi: 4 Yıl

 

Puan Türü: Sayısal

 

Kontenjan: 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci N.Ö. 60 öğrenci İ.Ö. alınacaktır.

 

Taban Puanı:  299,0294 (Normal Öğretim)- 280,3374 (İkinci Öğretim)   "2017 YGS-2" , puan türü 2018 yılında SAY olmuştur.

 

 

Misyon:

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü olarak misyonumuz, sürekli gelişime açık, girişimci, geleceği öngörebilen, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına sahip, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda bilinçli ve donanımlı mezunlar yetiştirmektir ve bunun için gerekli imkanları sunmaktır.

 

Vizyon:

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü olarak vizyonumuz, Ulusal ve Uluslararası düzeyde yüksek rekabet gücüne sahip, alanında yaptığı bilimsel faaliyetlerle saygınlık uyandıran, iş sağlığı ve güvenliği alanında üst düzey bilgi ve becerilerle donanmış uzmanlar yetiştiren saygın bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır.

Program Hakkında:

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 4 yıllık bir bölüm olup, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin, uzman ve personel yetiştirmek üzere kurulmuştur. Eğitim Dili Türkçedir.

 

 

Programın Amacı:

Programın misyon ve vizyonu doğrultusunda İş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

 

Dersler Hakkında:

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü olarak 4 yıllık eğitim süresinde öğrencilerimize     acil durum ve afet yönetimi, meslek hastalıkları, iş kazaları, çalışma ortamında psikolojik, biyolojik, kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,  risk yönetimi ve değerlendirmesi konularında bilgiler verilmektedir. Temel derslerimizin yanı sıra bölümümüzde okutulan zorunlu staj ile teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerimizin sektörün özelliği ve sorunları hakkında bilgi sahibi olması,  ilgili sektörler ile sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır.

Mezunlarımızın İstihdam Olanakları:

Bölümümüz mezunları, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, apartmanlarda kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkânına sahiptirler. Mezunlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda ve akademik kurumlarda da iş olanaklarına sahip olabilirler. 

 

Akademik Kadro:

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gizem CELEP 

Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BULDUK

                             Dr. Öğr. Üyesi M. Zahid ÇÖGENLİ