Uşak Üniversitesi Uşak Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölüm Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Feyza BÜLBÜL

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. Kadir ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Feyza BÜLBÜL

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan SEVİMLİ

Öğr. Gör. Dr. Şeyma ÇATALGÖL

Öğr. Gör. Halime KAÇAR

Öğr. Gör. Dudu BAYRAKTAR DÖNDER

Arş. Gör. Bilgen ARIKAN

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNE AİT GÖREVLENDİRMELER 

Mevlana Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Sevcan SEVİMLİ

 

Bologna Bölüm Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Şeyma ÇATALGÖL

Farabi Bölüm Koordinatörü: Öğr. Gör. Dudu BAYRAKTAR DÖNDER

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Arş. Gör. Bilgen ARIKAN

 

Staj Komisyonu:

Başkan: Öğr. Gör. Halime KAÇAR

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Sevcan SEVİMLİ

Üye: Öğr. Gör. Dr. Şeyma ÇATALGÖL

Üye: Öğr. Gör. Dudu BAYRAKTAR DÖNDER

Raportör: Arş. Gör. Bilgen ARIKAN

 

Burs Komisyonu:

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Sevcan SEVİMLİ

Üye: Öğr. Gör. Halime KAÇAR

Raportör: Arş. Gör. Bilgen ARIKAN

 

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, İntibak ve Değerlendirme Komisyonu:

Başkan: Öğr. Gör. Dudu BAYRAKTAR DÖNDER

Üye: Öğr. Gör. Dr. Şeyma ÇATALGÖL

Raportör: Arş. Gör. Bilgen ARIKAN

 

Sağlık Topluluğu Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Şeyma ÇATALGÖL